Nu de meesten weer terug zijn van vakantie, wordt het tijd dat we elkaar weer eens informeel ontmoeten. De barcommissie heeft gemeend daarvoor weer eens een borrelavond te moeten organiseren. Even weer lekker bijpraten, een borreltje en een snack, maar vooral een dosis goede zin, moeten er weer een gezellige avond van maken.

De Verbinding

Vrijdag 6 oktober

Aanvang 19:30h

10 muntjes voor €15,-

 

 

 

 Beste leden,

inmiddels ben ik weer een paar maanden aan de slag als penningmeester SSVR. Het werken met het boekhoud programma begint langzaam zijn geheimen prijs te geven. Veel werk zit in verschillende zaken zoals, verkeerd gespelde namen in de lijst waarbij een letter al voor veel tijd kan zorgen om zaken op orde te krijgen. E-mail adressen die niet goed zijn.
In februari zijn de eerste contributie facturen de deur uit gegaan via de mail. Het aantal wat retour kwam was schrikbarend. Door  persoonlijk contact op te nemen met de  betrokkene kwamen de juiste gegevens bij mij terecht. Belangrijk is ook je nieuwe E-mail aan ons door te geven zodat de post goed en op tijd aankomt bij je. In de maand Mei is er een tweede factuur als herinnering de deur uit gegaan om de contributie te voldoen. Hier is beperkt gehoor aan gegeven.
Op dit moment {juli} zijn er naar 40 huis adressen een schriftelijke Aanmaning factuur gestuurd.  Deze factuur is verhoogt met 2.50 euro administratie kosten en dient na ontvangt binnen veertien dagen te worden voldaan.  Let wel bij het niet voldoen van de derde factuur mag er reglementaire een schorsing volgen van drie maanden.  Ik stel voor om deze schorsing via de vergadering van het Hoofd bestuur te laten ingaan van 1 oktober tot 1 jan. Hopelijk is dit niet nodig en wordt er gehoor gegeven aan de laatste 40 contributie betalingen.

Het werk en de contacten als penningmeester bevalt mij goed en ik doe het met veel plezier, evenals het werken met alle bestuursleden van de afdelingen. Een goede communicatie wat grotendeels via de mail verloopt begint zijn vruchten af te werpen. Bij iedere verandering in de financiële situatie van een afdeling houd ik ze per mail op de hoogte. Een goede samenwerking maakt het mogelijk om een gezonde vereniging te krijgen. Problemen zijn er om opgelost te worden.
Dit is een beetje het verloop van de eerste zes maanden van 2017. Uiteindelijk gaat het boekhoud programma  zijn kunnen tonen en mij hierin bijstaan. Nog een TIP mocht je dit verslag lezen?. Bij betaling van je contributie graag alleen bij opmerkingen vermelden; Lidcode ………} met je nummer uiteraard wat je terug kunt vinden op je factuur. Over zes maanden ben ik er weer met een nieuw verslag.

Mvgr. Cor Colsters. Penningmeester SSVR. Tel 06-4095 9290.

voorzitterNu de algemene ledenvergadering (ALV) achter de rug is, is het ook weer tijd voor een nieuw woordje van de voorzitter. Dus bij deze.

Op de ALV hebben we kunnen zien dat onze vereniging er goed voor staat. Een aantal zaken wil ik nog even extra uitlichten.

  • De financiële positie van SSVR is gezond, om dit zo te houden zijn er prijsaanpassingen geweest in de speciaal bieren (verhoging vanuit de brouwer).
  • In de statuten staat een foutief adres en is er een aanpassing op artikel 6 punt C voorgedragen door het Hoofdbestuur.
  • Vanwege voornoemde punt is er op 26-04-2017 een Buitengewone Ledenvergadering.
  • Op de vraag of donateurs welkom zijn op een ALV heb ik negatief geantwoord, donateurs dienen het afdelingsbestuur als spreekbuis te gebruiken.
  • Aankondiging Stedenmeerkamp 2018 op 12 mei te Roosendaal, afdelingen worden hiervoor benaderd.

Uiteraard zijn er meerdere zaken besproken maar daarvoor verwijs ik u graag naar de notulen welke binnenkort op de website te vinden zullen zijn.

Vanaf heden zullen een ALV en een BLV alleen nog op een woensdag georganiseerd worden en zal er bij de bar voorafgaand en tijdens de vergadering geen alcohol meer geschonken worden. Uiteraard kan er na de vergadering wel een drankje naar keuze worden gedronken.

Wij zijn tot deze maatregel gekomen omdat we graag een serieuze discussie willen voeren indien nodig en dat vereist van alle partijen dat een vertroebelde blik niet in positieve zin bijdraagt aan de discussie.

Binnenkort vindt de Stedenmeerkamp in Heerlen plaats, bij deze wil ik alle deelnemers veel plezier en een sportieve dag toewensen. Aanmelden kan nog tot 14 april 2017! U kunt zich aanmelden bij Cor Colsters (penningmeester@ssvroosendaal.nl).

 

Berend Kars

Voorzitter SSVR