voorzitterNu de algemene ledenvergadering (ALV) achter de rug is, is het ook weer tijd voor een nieuw woordje van de voorzitter. Dus bij deze.

Op de ALV hebben we kunnen zien dat onze vereniging er goed voor staat. Een aantal zaken wil ik nog even extra uitlichten.

  • De financiële positie van SSVR is gezond, om dit zo te houden zijn er prijsaanpassingen geweest in de speciaal bieren (verhoging vanuit de brouwer).
  • In de statuten staat een foutief adres en is er een aanpassing op artikel 6 punt C voorgedragen door het Hoofdbestuur.
  • Vanwege voornoemde punt is er op 26-04-2017 een Buitengewone Ledenvergadering.
  • Op de vraag of donateurs welkom zijn op een ALV heb ik negatief geantwoord, donateurs dienen het afdelingsbestuur als spreekbuis te gebruiken.
  • Aankondiging Stedenmeerkamp 2018 op 12 mei te Roosendaal, afdelingen worden hiervoor benaderd.

Uiteraard zijn er meerdere zaken besproken maar daarvoor verwijs ik u graag naar de notulen welke binnenkort op de website te vinden zullen zijn.

Vanaf heden zullen een ALV en een BLV alleen nog op een woensdag georganiseerd worden en zal er bij de bar voorafgaand en tijdens de vergadering geen alcohol meer geschonken worden. Uiteraard kan er na de vergadering wel een drankje naar keuze worden gedronken.

Wij zijn tot deze maatregel gekomen omdat we graag een serieuze discussie willen voeren indien nodig en dat vereist van alle partijen dat een vertroebelde blik niet in positieve zin bijdraagt aan de discussie.

Binnenkort vindt de Stedenmeerkamp in Heerlen plaats, bij deze wil ik alle deelnemers veel plezier en een sportieve dag toewensen. Aanmelden kan nog tot 14 april 2017! U kunt zich aanmelden bij Cor Colsters (penningmeester@ssvroosendaal.nl).

 

Berend Kars

Voorzitter SSVR

Geachte leden,

Graag uw aandacht graag voor het volgende.

Bij de ALV van afgelopen dinsdag 4-4 heeft een stemronde plaatsgevonden voor een wijziging in de statuten. Echter waren er te weinig leden aanwezig om deze stemming door te kunnen voeren. De aanwezige leden gaven aan geen bezwaar te hebben voor deze wijziging.

Bijgevoegd het voorstel van deze wijziging. voorstel-tot-statutenwijziging-ssvr-dd-4

Volgens de regels van de statuten heeft dit als gevolg dat er een bijzondere leden vergadering moet plaatsvinden om nogmaals deze verandering aan te kunnen bieden voor een stemronde.

Het bijzondere aan deze BLV is dat er nu geen minimum is gesteld aan de opkomst van de leden om de wijziging plaats te kunnen laten vinden.

Het hoofdbestuur heeft de datum gesteld op woensdag 26 April aanvang 19:30 h

Hoofdbestuur S.S.V.Roosendaal